ამპელური ვერბენა

 

სეზონური ყვავილი 

სიმაღლე 15 სმ

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან