ამპელური ვერბენა

მარავლწლიანი მცენარე

სიმაღლე 15 ს.

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან