ბალბა (პელარგონიუმი)

მრავალწლიანი მცენარე

სიმაღლე 25 სმ 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან