ბალზამინი

სეზონური მცენარე ( მრავალწლიანი მოვლის პირობებში)

სიმაღლე 10 სმ

ფერები თეთრი ვარდისფერი

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან