გართხმული ღვია

მარადმწვანე მცენარე

სიმაღლე 30 სმ

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან