შპს "მწვანე სახლს" გააჩნია სანერგე მეურნეობა, რომელიც დაარსდა 1960 წლიდან. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: მწვანე ნარგავებისა და ყვავილების გამოყვანა, ექსპლოატაცია და მომსახურება, ლანდშაფტური დაგეგმარება, დენდრო გეგმების შედგენა და სხვა.

 ტაგეტესი    საცალო ფასი 50თეთრი

  • 1
  • 2
Prev Next
ბეგონია

ბეგონია...

ბეგონია

  ბეგონია...

ბეგონია

 ბეგონია  ...

ვიოლა

 ვიოლა...

ვიოლა

 ვიოლა  ...

ვიოლა

 ვიოლა  ...

იმპატიენსი

 იმპატიენსი...

იმპატიენსი

 იმპატიენსი  ...

იმპატიენსი

 იმპატიენსი  ...

პეტუნია

 პეტუნია...

პეტუნია

 პეტუნია  ...

პეტუნია

 პეტუნია  ...

ტაგეტესი

 ტაგეტესი...

ტაგეტესი

 ტაგეტესი  ...

ტაგეტესი

 ტაგეტესი  ...

სალვია

 სალვია...

სალვია

 სალვია  ...

პირველი

 სალვია  ...

Select Language:  

gallerygallerygallerygallerygallerygallery