იაპონური შინდი

ფოთლოვანი მცენარე

სიმაღლე  70 სმ 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან