ირმის რქა

სიმაღლე 40 სმ 

მრავალწლიანი მცენარე

 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან