კალესტემონი

მრავალწლიანი მცენარე

სიმაღლე 50 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან