ხვიარა ვარდი

60 სმ იზრდება 2 მ დე

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან