მხვიარა ვარდი

მხვიარა მცენარე

სიმაღლე 60 სმ იდან 1 მდე 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან