პელარგონიუმი სამეფო

მრავაწლიანი მცენარე

სიმაღლე 18 სმ 

 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან