პორტენზია

ფოთლოვანი მცენარე

სიმაღლე 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან