ფოტინია (შტამპზე)

ბალახოვანი მცენარე

სიმაღლე  1მ და 15 სმ

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან