სედუმი

ბალახოვანი მცენარე

სიმაღლე 10 - 20 სმ დე

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან