ტუია სმარაქტა

მარადმწვანე მცენარე

სიმაღლე 1მ და 30 სმ 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან