ვეიგელია

მრავაწლიანი მცენარე

სიმაღე 50 სმ 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან