წყვავი

ფოთლოვანი მცენარე

 სიმაღლე 60 სმ 

დამკვეთი :

ტელეფონი :

ელექტრონული ფოსტა :

პროდუქტი :

დამატებითი ინფორმაცია :


  

უკან