ბზა
40სმ
250
ბზა ნანო
25სმ
30
ვერცხლისფერი ნაძვი
600
კამელია
350
ნეკერჩხალი
40სმ
120
ოლეანდრა
20
პიერისი
80
ტუია
30სმ
30
ფოტინია
35სმ
25
კედარი
20
ჭრელი ლუგუსტრუმი
10
კედარი
2000
ეონიმუსი
10
ვერცხლისფერი კიპარისი
170
ფიჭვი
6000
სოჭი
200
ეონიმუსი
25
ნეკერჩხალი
240
კიპარისი
15
კოწახური
15
ტუია
100
ტუია სმარაგდა
85
ტუია
100
ტუია
20