აბუტილონი
15სმ
3
ალისიუმი
5სმ
1
გაზანია
1.5
იმპატიენსი
1.5
კოლეუსი
15სმ
2
ბეგონია
1
პელარგონიუმი
25სმ
2
პეტუნია
1
ტაგეტესი
15სმ
1
ცელოზია
10სმ
1.5
ცინერარია
1
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
ამპელური პელარგონიუმი
2
ამპელური პეტუნია
1.5
კალციონარია
5
ვერბენა
1.5
იმპატიენსი
1
ხუჭუჭა იმპატიენსი
2
ვიოლა
0.6
გეორგინა
2.5
ტრადესანტია
20
ჭორიკანა
15
ქრიზანთემა
5
ქრიზანთემა
15