ჯუჯა ვარდი
4
ვიოლა (ყივნაგამძლე)
1.5
ქრიზანთემა
15
ქრიზანთემა
3
ვიოლა (ყივნაგამძლე)
0.6
ხუჭუჭა იმპატიენსი
2
ამპელური პელარგონიუმი
2
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
პეტუნია
1
პელარგონიუმი
25სმ
2
ბეგონია
1
აბუტილონი
15სმ
3
ალისიუმი
5სმ
1
გაზანია
1.5
იმპატიენსი
1.5
კოლეუსი
15სმ
2
ტაგეტესი
15სმ
1
ცელოზია
10სმ
1.5
ცინერარია
1
ამპელური პეტუნია
1.5
კალციონარია
5
ვერბენა
1.5
იმპატიენსი
1
გეორგინა
2.5