იმპატიენსი
1
გეორგინა
2.5
ჭორიკანა
15
პეტუნია
15
ვარდი
10
ჯუჯა ვარდი
6