ფიტონია
5
დიდი ეპიპრემიუმი
1მ
80
პატარა ეპიპრემიუმი
50სმ
25
ნოლინა
150სმ
2200
კროტონი
60სმ
25
აგლომენა
50სმ
80
აგლომენა
35
ალოკასია
25
ანთირიუმი
25
პასიფლორა
30
მარანტა
12
სუკულენტი
20
ფიკუსი
12
კროტონი
15
დიფერბახია
6
დიფერბახია
30
დრაცენა
10
დუფსისი
10
ფიკუსი რობუსტა
12
სპატიფილიუმი
5
ჰედერა
70
ეპიპრემიუმი
25
შეფლერა
50
კალათეა
35