ფიტონია
5
სპატიფილიუმი
5
ია
5
დიფერბახია
6
დრაცენა
6
კროტონი
8
დრაცენა
10
დუფსისი
10
დრაცენა
10
კროტონი
10
დრაცენა
10
მარანტა
12