მიწა
7
აბუტილონი
15სმ
3
ალისიუმი
5სმ
1
გაზანია
1.5
იმპატიენსი
1.5
კოლეუსი
15სმ
2
ბეგონია
1
პელარგონიუმი
25სმ
2
პეტუნია
1
ტაგეტესი
15სმ
1
ცელოზია
10სმ
1.5
ცინერარია
1
ჯუჯა მიხაკი
10სმ
2
ფიტონია
5
ამპელური პელარგონიუმი
2
ამპელური პეტუნია
1.5
კალციონარია
5
შეფლერა
20
დიდი ეპიპრემიუმი
1მ
80
პატარა ეპიპრემიუმი
50სმ
25
ნოლინა
150სმ
2200
კროტონი
60სმ
25
აგლომენა
50სმ
80
აივნის დეკორატიული ქოთანი
15,5ლიტრა
25